Úton a zéró kibocsátás felé

Az emberiség számára az egyik legnagyobb kihívást jelenleg a globális felmelegedés megállítása és a klíma stabilizálása jelenti. Már nem elegendő kevéssé környezetkárosító üzleti modelleket kidolgozni, mert az ügyfelek és a befektetők már azt is árgus szemekkel figyelik, hogy azok milyen mértékben segítik elő az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak teljesítését, amilyen például a környezetbarát energia széles körű felhasználása és a klímaváltozás elleni harc.

A Toyota története

A Toyota Industries Corporation (TICO) mintegy 25 évvel ezelőtt lépett az átalakuláshoz vezető útra. A Toyota Material Handling Europe vezető szerepet játszik az iparágon belül folyó változásokban, amelyek célja a teljesen szénmentes jövő biztosítása. A Toyota Material Handling hivatalosan is bejelentette, hogy gyártóüzemeinek működését 2030-ra teljesen szénmentessé kívánja tenni.

A nulla károsanyag-kibocsátás elérését a Toyota Industries Corporation (TICO) 2050-es környezetvédelmi stratégiája és hatodik környezetvédelmi akcióterve (Sixth Environmental Action Plan) is támogatja. Az energiapolitika nem csupán az EU energiahatékonysággal kapcsolatos irányelvének, hanem több európai ország szabályozásának is megfelel.

Energiapolitika

A felmerülő kihívásokra válaszul a Toyota Material Handling Europe saját energiapolitikát alakított ki, amely közös rendszerbe foglalja a legkülönfélébb érdekeltek elvárásait, többek között az ügyfelek, a tulajdonosok és a szabályozásért felelős szakemberek elgondolásait. Minden érdekelt félnek magas, ám eltérő elvárásai vannak, amelyeket a TMHE energiapolitikája közös platformon egyesít, és a Toyota Material Handling cégcsoport vezetői számára jól megfogalmazott teendőket irányoz elő az energiastratégia cégen belül alkalmazásának vonatkozásában.

A Toyota Material Handling energiapolitikája 3 fő pilléren alapul, és a következő célokat tűzte ki célul a 2030-as évre:

  • A saját tevékenységek által kibocsátott káros anyagok nullára csökkentése. A folyamat következő lépése a szénmentes elektromos áram alkalmazása 2021-re, valamint az ISO 50001 tanúsítvány megszerzése valamennyi egységnél 2025-re;
  • Károsanyag-kibocsátás feltárása az ellátási lánc mentén, együttműködés a beszállítókkal csökkentett szénkibocsátású megoldások kidolgozása érdekében;
  • Teljesen szénmentes termékcsalád és megoldások kifejlesztése 2030-ra azzal, hogy 2050-re az ügyfeleknél üzemelő valamennyi rendszer és megoldás teljesen szénmentes legyen.

„A jövő ipara mindenképpen szénmentes lesz, a Toyota pedig élenjáró szerepet vállal az átalakulásban. A következő lépés, hogy 2030-ra valamennyi tevékenységünk teljesen szénmentes legyen"

- Tom Schalenbourg, a Toyota Material Handling Europe fenntartható fejlődésért felelős igazgatója.

Az energiapolitika alkalmazása

A Toyota Material Handling Europe célja, hogy 2050-re az egész üzletág teljesen szénmentes legyen. A zéró szénkibocsátáshoz vezető egyik megoldás, hogy az összes európai vállalatcsoport megszerzi az ISO50001 tanúsítványt. Az ISO-rendszer átvétele egyben hivatalos kinyilvánítása annak a folyamatos fejlődés melletti elkötelezettségnek (kaizen), amely a Toyota teljes egészében tetten érhető. Az energiahatékonyság tekintetében az ISO50001 szabvány az irányadó. Azzal, ha ugyanannyi előállított termékhez kevesebb energiát használunk fel, csökkennek a költségek, és lehetőség nyílik a zöld energiába való befektetésre is.

Az ISO50001 platform első lépése, hogy a céget külső szakértők energiaügyi auditnak vetik alá, akik megvizsgálják, hogy milyen lehetőségek vannak az előrelépésre, például átállás LED-világításra, a folyamatok automatizálása vagy a gazdaságos járművezetési megoldások bevezetése. Minden helyi céget megkértünk, hogy a különféle prioritásokra való tekintettel készítse el a jelentést, amely a későbbiekben majd a projekteket is tartalmazó cselekvési terv alapjául szolgálhat, és segíthet a cégnek az energiahatékonysági audit alapján megszerezni a tanúsítványt. A projektek előrehaladását folyamatosan nyomon kell követni, az irányelveket pedig ennek alapján kell meghatározni, a PDCA (plan - tervezés, do – cselekvés, check – ellenőrzés, act - beavatkozás) eljárás szerint. Erre az egyik lehetőség az 5S módszer alkalmazása a furgonokra, ami súlycsökkentéssel jár, ezzel párhuzamosan pedig mérsékli az energiapazarlást. A másik megoldás, ha a káros anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében a cég „A” kategóriás épületbe költözik.

Nem pusztán az ISO50001 szabványnak való megfeleléssel lehet csökkenteni az elpazarolt energia mennyiségét. Hatásos módszer az is, ha például nagyobb átláhatóságot biztosítanak a különféle cégcsoportok között, mint ahogyan azt a Toyota Material Handling Europe is tette. A Toyota ugyanis évente minden vállalati egységétől begyűjti az energiafelhasználásra vonatkozó adatokat, és ezekről jelentést is készít. Így a cégek jobban látják, mennyi energiát is fogyasztanak valójában, és könnyebben feltárható, hol lehet még javítani.

Svéd gyár a zéró károsanyag-kibocsátás élén

A történelmien alacsony olajárak ellenére nem valószínű, hogy a vírus okozta válsághelyzet során az energiaárak jelentős mértékben csökkennének. Ami azt illeti, még növekedhetnek is, mivel az országok meglehetős pénzszűkében vannak, a válságra adott zöld válasz pedig megköveteli az adók növelését. Sajnos az energiával és a klímával kapcsolatos problémák nem minden szektorban kapnak olyan hangsúlyt, mint a költségeket befolyásoló egyéb tényezők, jóllehet a vállalatok ennek ellenére igyekeznek prioritásként kezelni ezt az ügyet is. Úgy tűnik, hogy Európán belül minden régiónak megvan a saját módszere a klímaváltozás kezelésére és kordában tartására. Az átalakulásban kétség kívül Észak-Európa viszi a prímet, hiszen a civil társadalom és a különféle vállalatok közötti szilárd kapcsolat kiépítésével ambiciózus fenntarthatósági célokat tűztek ki, amelyek jócskán túlmutatnak a törvények által előírtakon.

2019 augusztusa óta a Toyota Material Handling Manufacturing Sweden Mjölby-ben működő üzeme büszke tulajdonosa a teljesen szénmentes üzem címnek, mert egyáltalán nem bocsát ki CO2-gázokat, csak környezetbarát módon előállított elektromos áramot használ, távfűtéssel üzemel és folyékony biogázt használ fel. Ennek a fontos mérföldkőnek az előfeltétele volt, hogy a gyár LPG-ről átálljon LBG-re, azaz biogázra. A mjölby-i gyár az első Toyota Material Handling Europe üzem, amelynek sikerült elérni, hogy egyáltalán ne juttasson a levegőbe káros anyagokat, és reményeink szerint az ilyen üzemek száma csak gyarapodni fog. A kibocsátás megszüntetése és a sikeres projekt miatt a Toyota Industries Corporation (TICO) a TICO Group Annual Environmental Excellence Award-díjjal jutalmazta az üzemet.

A gyár vezetése és valamennyi munkatársa közös erőfeszítéseket tett a kitűzött célok elérése érdekében, a projekttel szemben megfogalmazott elvárások világosak voltak, és mindenki szilárdan hitt a kezdeményezés sikerében. Nem csoda, hogy projekt végrehajtása semmilyen nehézségbe nem ütközött, és mindössze néhány technikai kérdést kellett tisztázni, amely a fényezőüzemek biogázzal való üzemeltetését érintette.

 

„Elégedettek vagyunk az eredménnyel, de még nem értünk az út végére, valamint, ami az energiahatékonyságot, a szállítást és sok más területet illeti, nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a kaizen elvre.”

– Maria Välitalo, a Toyota Material Handling Manufacturing Sweden fenntarthatóságért felelős menedzsere

Az energiahatékonyságot célzó további projektek

A Mjölby-ben működő gyár az év végére tervezi megszerezni az ISO50001 tanúsítványt. Ehhez azonban alaposan fel kell mérni, hogy a gyár még milyen egyéb területeken tud energiát megtakarítani. Fel kell tárni, hogy mely módosításoknak lenne a legnagyobb hatása, mely lépéseket kell következőnek végrehajtani, illetve pontos és jól körvonalazott célokat kell meghatározni.

A svédországi gyár másik kiemelt projektje keretében napelemeket szerelnek a gyárépületek tetejére. Bár ez a módszer nem csökkenti a szénkibocsátást olyan mértékben, mint a biogázra való átállás, mert már most is környezetbarát módon előállított elektromos áramot használnak, mégis hasznos ötlet, mert kevesebb áramot kell vásárolniuk.

A többi befektetéshez hasonlóan a zéró kibocsátás elérése nem csupán a környezet, hanem a cég szempontjából is előnyösnek bizonyult. „Nehéz, ámde nem kivitelezhetetlen projekt volt, és meg kell valljam, hogy meglehetősen simán is ment. Az elsők között vagyunk Svédországban, akik ilyen módon hasznosítják a biogázt, és azáltal, hogy most már többen látják, hogy ipari keretek között is működőképes a megoldás, jó példával járunk elöl a többi cégnek” – emeli ki Maria.

„A klímaváltozás ellen küzdő más cégekhez hasonlóan mi is azzal a problémával szembesülünk, hogy kis mértékben tudjuk csak közvetlenül befolyásolni az általunk kibocsátott anyagok mennyiségét. A kibocsátásért 80%-ban a használt berendezések, míg 15%-ban pedig a beszállítóink által végzett tevékenységek felelősek. Ezért fontos, hogy beszállítóinkat, illetve partnereinket a környezetbarát forrásból beszerzett elektromos energia használatára ösztönözzük. Ha a svéd gyárban sikerül teljesen felszámolnunk a káros anyagok kibocsátását, a jó példa egészen biztosan ragadós lesz."

- Tom Schalenbourg, a Toyota Material Handling Europe fenntartható fejlődésért felelős igazgatója.

A Toyota Material Handling számára a következő fontos lépés az új energiapolitika valós körülmények közötti alkalmazása lesz. A kezdeményezés sikerének záloga a munkatársak elkötelezettségében és elhivatottságában rejlik. A legnagyobb kihívást továbbra is alighanem az jelenti, hogy az ellátási folyamat energiavonatkozású részei teljesen átláthatók legyenek. A következő lépés pedig az lesz, hogy az ügyfelek berendezéseinek energiahatékonyságát optimalizáljuk.

Olvassa el fenntarthatósági jelentésünket

 

Összes törlése